Förvaltningar

Trelleborgs kommun har 10 förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning arbetar inom olika ämnesområden som till exempel äldreomsorg eller kulturfrågor.

Förvaltningarna styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Högsta tjänsteman är förvaltningschefen.

Förvaltningarna i Trelleborgs kommun: Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Räddningstjänsten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?