Välkommen till oss

Turism och Event-frågor i Trelleborgs kommun sköts via AB Visit Trelleborg. Bolaget är ett helägt kommunalt aktiebolag med åtta anställda.

AB Visit Trelleborg är kommunens destinationsutvecklingsbolag med uppdrag att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turismekonomisk omsättning. Bolaget ska också stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turismekonomiska utvecklingen

I styrelsen sitter fjorton ledamöter utsedda av kommunfullmäktige i Trelleborg.

Övergripande mål 2017-2019
Bolagets mål att öka den turismekonomiska omsättningen i kommunen. Ökningen fram till 2018 bör vara minst 15% i omsättningsökning och 15% i antal nya årsverken. Ökad samverkan lokalt och fokus på starkt värdskap är två identifierade områden för att nå målen.

AB Visit Trelleborg arbetar med fem verksamhetsområden:

  • Besöksservice
  • Marknadsföring
  • Utveckling av besöksnäringen
  • Besöksmål och reseanledningar
  • Evenemang

Vi i Visit Trelleborg finns till för er i besöksnäringen, kontakta oss så hjälper vi gärna till.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?