Kommunala bolag

Totalt finns sju kommunala bolag i Trelleborgs kommun; Trelleborgshem, Trelleborgs Hamn, Trelleborgs Energiförsäljning, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Östersjöterminalen AB, Visit Trelleborg och Trelleborgs Stadsnät AB. Av dessa ingår alla utom Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn i den nybildade koncernen Trelleborgs Rådhus AB.

Trelleborgshem

AB Trelleborgshem är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1950 och äger och förvaltar 1 845 bostadslägenheter, 166 lokaler, 1 548 p-platser och 296 garage.

Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016 
Ägardirektiv för AB Trelleborgshem.pdf (PDF-dokument, 5,3 MB)

Bolagsordning för AB Trelleborgshem.pdf (PDF-dokument, 214 kB)
Trelleborgshems webbplats (PDF-dokument, 5,3 MB)

Trelleborgs Hamn AB

Bolaget bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs Hamn. Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn till 100 % av Trelleborgs kommun. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Förutom den löpande driften har bolaget även ansvar för och beslutar om investeringar i hamnanläggningen.

Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016 
Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB 140127.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)
Bolagsordning för Trelleborgs Hamn AB 140127.pdf (PDF-dokument, 140 kB)

Trelleborgs Hamns webbplats (PDF-dokument, 1,5 MB)

Moderbolag Trelleborgs Rådhus AB

Ägardirektiv Trelleborgs Rådhus AB.pdf
Bolagsordning Trelleborgs rådhus.pdf (PDF-dokument, 15 kB)

I koncernen ingår följande bolag:

Trelleborgs Energiförsäljning AB - TEFAB

Bolaget är ett elhandelsbolag som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. Föremålet för bolagets verksamhet är handel med el och därmed sammanhängande verksamhet.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 4,1 MB)
Årsredovisning 2016  (PDF-dokument, 1,8 MB)
Ägardirektiv för Trelleborgs Energiförsäljnings AB_.pdf (PDF-dokument, 129 kB)
Bolagsordning för Trelleborgs Energiförsäljning AB.pdf (PDF-dokument, 140 kB)
Trelleborgs Energiförsäljnings webbplats

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002. Föremålet för bolagets verksamhet är att handha produktion av och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 4 MB)
Årsredovisning 2016  (PDF-dokument, 1,3 MB)
Ägardirektiv för Trelleborgs Fjärrvärme AB.pdf (PDF-dokument, 128 kB)
Bolagsordning för Trelleborgs Fjärrvärme AB.pdf (PDF-dokument, 140 kB)
Trelleborgs Fjärrvärmes webbplats

Östersjöterminalen AB

Östersjöterminalen AB bildades 1969. Dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik och innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter, samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier eller andra värdepapper.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 2,4 MB)
Årsredovisning 2016 
Ägardirektiv för Östersjöterminalen AB rev 27 jan 2014.pdf (PDF-dokument, 3,2 MB)
Bolagsordning för Östersjöterminalen AB rev 27 jan 2014.pdf (PDF-dokument, 214 kB)

AB Visit Trelleborg

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning. Bolaget skall stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen. Företaget registrerades 1983 och finns idag i lokaler på Kontinentgatan 2, där man driver Turistbyrå. Sommartid ansvarar bolaget även för aktiviteter och turistinformation i Smygetorp, Smygehuk.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 3,5 MB)
ÄgardirektivTKUAB.pdf
Bolagsordning för TKUAB.pdf (PDF-dokument, 166 kB)
Visit Trelleborgs webbplats

Trelleborgs Stadsnät AB

Affärsplanen för Trelleborgs Stadsnät AB är att etablera ett stadsnätsbolag. Ett stadsnät är benämningen i branschen på, ofta kommunalägt, infrastruktur av optofiber som täcker hela kommunen.

Årsredovisning 2017  (PDF-dokument, 4,6 MB)
Årsredovisning 2016  (PDF-dokument, 92 kB)
Ägardirektiv för Trelleborgs Stadsnät AB, rev 181218.pdf (PDF-dokument, 129 kB)Bolagsordning för Trelleborgs Stadsnät AB, rev 181218.pdf (PDF-dokument, 140 kB)

Övrigt

Fastighets AB Kaplanen 6

Bolagsordning för Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg 180319.pdf (PDF-dokument, 140 kB)

Skarpskytten

Bolagsordning skarpskytten 14.pdf (PDF-dokument, 148 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?