Kungörelse: Teknisk servicenämnd 2019-11-20

Flyttade fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

Nedan nämnda fordon är förverkat.

Registreringsnummer Fabrikat Typ Ursprunglig uppställningsplats
RCE 626 Volvo V40 Hedvägen 187

TRELLEBORGS KOMMUN
Teknisk serviceförvaltning

Kristoffer Tonning
Gatuchef

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?