Anslag/Bevis: Kommunstyrelsen 2019-09-04

§ 196 Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut – slutgiltig rapport, KS 2019/441

Omedelbar justering

Beslutande organ: Kommunstyrelsen 2019-09-04

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-05

Datum då anslaget tas ner 2019-09-27

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, Trelleborg

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?