Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2019-09-04

§ 197 Åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda – Granskningsrapport, KS 2019/352

Omedelbar justering

Beslutande organ: Kommunstyrelsen 2019-09-04

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-05

Datum då anslaget tas ner 2019-09-27

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, Trelleborg

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?