Anslag/bevis: Kommunrevisionen 2019-04-17

Beslutande organ: Kommunrevisionen

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-23

Datum då anslaget tas ner: 2019-05-15

Förvaringsplats: Kommunkansliet

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?