Anslag/bevis: Socialnämnden 2019-08-22

§§ 89-90 och §§ 93-100 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-09-24

Förvaringsplats: Socialförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?