Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-03

Anslag/bevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mötets diarienummer: SBN 2019/100

Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-09-09

Datum då anslaget tas ned: 2019-10-01

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?