Anslag/bevis Kulturnämnden 2018-02-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kulturnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2018-02-19

Datum då anslaget tas ner: 2018-03-05

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?