Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-21

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

Datum då anslaget sätts upp: 2019-08-27

Datum då anslaget tas ner: 2019-09-18

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?