Lämna förslag

Äntligen startar förslagsinlämningen för södra landsbygdsområdet.

Tidplanen ser ut så här:

 • Lämna in förslag: 2 april – 15 maj
 • Granskning av inkomna förslag sker 18 maj – 1 juni. Förslagen granskas också efter hand som de kommer in.
 • Röstning på de olika förslagen blir preliminärt 1 juni – 7 juni. Information om exakt datum och hur du går tillväga för att rösta kommer.
 • De vinnande förslagen presenteras efter Kommunstyrelsen formella beslut i slutet på juni.
 • Genomförandet blir under hösten 2020. Vissa förslag kan kräva längre tid för genomförande.

Du kan lämna förslag på dessa sätt:

 • Via vår e-tjänst – Klicka här
 • E-post: till
 • Skicka med vanlig post till: En miljon idéer, Rådhuset, Algatan 13, 231 83 Trelleborg. Glöm inte att uppge namn, adress, telefon och gärna e-postadress, för att vi ska komma i kontakt med dig när förslaget granskas.
 • Ring vår växel på telefon: 0410-73 30 00 och berätta att du har ett förslag till En miljon idéer. Du kommer att bli kopplad till en av våra medarbetare som tar emot ditt förslag.

Förslaget ska innehålla:

 • En rubrik som sammanfattar din idé.
 • En beskrivning av idén, gärna med tänkt plats om en sådan finns.
 • Bifoga gärna bilder, kanske en skiss eller ett foto som exempel.
 • Namn på förslagsställare och på kontaktperson. Det kan vara samma, eller till exempel ett barn som är förslagsställare och en vuxen som är kontaktperson.
 • Postadress, telefon och även en e-post-adress. Vid granskningen av förslagen kommer vi att kontakta dig med eventuella frågor.

Kom igång med idéskapandet

Hur ser processen ut? Vad får förslagen handla om? Vem f��r lämna förslag? Vem för rösta?
Du får svar på dina frågor på Så går det till

Södra landsbygdsområdet

Bakgrund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?