November 2019

I ett arkiv är det inte endast pappersdokument som bevaras. Även till exempel foton, CD-skivor och föremål kan innehålla information och räknas som arkivhandlingar.

Kommunarkivet bevarar ett föremål från en dansk mekanikers företag. Edvard Jüngers Mechaniske Etablissement var det danska företaget som på 1800-talet tog fram flera nya mätinstrument. Jünger var med och utvecklade den första skrivkulan som var en skrivmaskin formad som ett klot. Instrument för optiska, geografiska och nautiska mätningar togs fram av företaget. Eftersom instrumentet i kommunarkivet ingår i ett hamnarkiv är det kanske någon variant av mätare för sjöfart.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?