Mars 2020

Det är inget nytt fenomen att effektivisera arbetsmoment på arbetsplatser så att det går enklare, fortare och bättre att utföra arbetet. Redan för 100 år sedan tänkte Trelleborgs stad på samma sätt när det beslutades att rationalisera stadsfullmäktiges arbete. Alla motioner och betänkanden skulle tryckas upp istället för att läsas upp på stadsfullmäktiges möten, vilket var tidskrävande. Stadsfullmäktiges ledamöter fick då möjlighet att själva läsa handlingar före sammanträdet, precis som det fungerar för Trelleborgs kommunfullmäktige idag.

Här är ett exempel på en tryckt motion från stadsfullmäktiges arkiv år 1920. Förslaget var att köpa in en automobil (äldre benämning för ordet bil) till stadens förvaltning och placera automobilen hos brandstationen. Stadsfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Det hade förmodligen tagit en stund att läsa upp motionen i stadsfullmäktige. Prova själv att läsa upp motionen, och glöm inte att ta andningspauser i de långa meningarna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?