Juni

Sockerbetor odlas i Sverige för att tillverka socker. På 1890-talet byggdes många sockerbruk i Skåne. Den största arbetsplatsen i Källstorps sockenkommun var länge Jordberga sockerbruk.

Bruket byggdes 1890 och revs 2008, men i ett aktiebrev går det att se hur byggnaden såg ut. Sockerbetor fraktades från Smygehuk till bruket via en järnväg som syns på bilden. Aktiebrevet som visas här anger att en aktie i sockerfabriken 1891 kostade 100 kr, motsvarande cirka 95.000 kr idag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?