Juli

Redan 1844 förekom vaccinationer i Lilla Beddinge socken. Då utfördes skyddskoppympning som innebar att lite kokoppsvirus rispades in i huden så att kroppen skulle bli immun mot det smittsamma och dödliga viruset smittkoppor. Smittkoppor utrotades 1980. Här syns en vaccinationsjournal från 1880 där det står att barn under ett år vaccinerades i Lilla Beddinge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?