Januari 2020

Kolera är en sjukdom som fick stor spridning i världen på 1800-talet. Sjukdomen orsakades av bakterier i förorenat dricksvatten i urbaniserade områden. Symptom kunde vara huvudvärk, kramper i vader eller diarré som snabbt tömde kroppen på vätska vilket ofta ledde till döden. I Sverige började sjukdomen drabba befolkningen år 1834 och i cirka femtio år framåt med större utbrott varje sommar.

De svenska länen delade år 1873 ut Läkarsällskapets skrift om kolerans kännetecken till befolkningen. Det var inte alltid som läkare fanns i närheten, så befolkningen behövde veta hur sjukdomen kunde behandlas.

I skriften anges att vid lindriga symptom skulle den sjuke få krossad peppar eller brännvin på magen. Om tillståndet var värre rekommenderades en medicin av opiumdroppar och kamferdroppar som apoteken hade. Även ett grötomslag av senap kunde läggas på magen för att lindra smärtan. I slutet av 1800-talet kunde sjukdomen kolera bekämpas av bättre avloppssystem och rutiner för hygien.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?