Januari 2019

Fram till på 1900-talet betalade byar sina präster och klockare. En del av lönen kallades för helgonskyld, möjligtvis eftersom den brukade utbetalas på alla helgons dag. Helgonskylden ska ha varit en sorts beskattning som härstammade från tiden då Skåne, Halland och Blekinge tillhörde Danmark och hade katolicism som religion. Betalningen skedde ibland in natura med livsmedel, ibland med pengar.

I Gislövs bys äldre handlingar finns en kvittens för helgonskyld som skulle skickas till Malmö 1839.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?