Februari 2019

Februari 2019

I början av 1900-talet fanns ingen skollunch. Elever fick med sig mat hemifrån. Barn som kom från fattiga förhållanden eller som inte växte så snabbt behövde stöd från samhällsinsatser. Dessa barn fick måltider i skolan av Föreningen Barnbespisningen.

Föreningen skrev i verksamhetsberättelsen från läsåret 1918-1919 att livsmedel varit svårare att få tag på till följd av minskat matutbud under första världskriget. Flera kvinnor var engagerade i att servera mat till hungriga elever. Föreningens styrelse tackar damerna i arkivhandlingen. Olika maträtter ingick i matsedeln. Rabbemos som tas upp som exempel är ett skånskt dialektord för rotmos.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?