April 2020

Skegrie folkskolas inskrivningsbok från år 1873-87 anger elevernas skolår, betyg, ålder, föräldrar och olika innehåll i skolans ämnen. I skolan får barnen lära sig bland annat om välskrivning, naturlära, biblisk historia och geografi. Barnen fick dessutom betyg i trädgårdsskötsel och flit.

Eleven Mathilda Nilsson är dotter till soldat Nils Andersson Härtell och hustru Kjersti Andersdotter. Enligt Centrala soldatregistrets databas tjänstgjorde en ”Nils Andersson Hertell” vid infanteriregementet i rote Lilla Markie, i Skytts kompani, i Bösarps socken. Stavningar på namn kunde skilja sig åt i olika dokument på den tiden. Troligen är soldaten i soldatregistret också Mathildas pappa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?