April 2019

April 2019

När Trelleborgs badhus byggdes 1939 valdes varje byggnadsdetalj med omsorg. Stadsarkitektkontoret i Trelleborg anlitade Kocks Snickerifabriker för att tillverka 42 trappsteg av träslaget teak som del av trampolin. Dessa trappsteg kostade 130 kr, motsvarande ungefär 3700 kr i dagens penningvärde. På bilden anges Kocks Snickerifabriker ha telegramadress ”Böjmöbler” och företaget levererar inredningar åt teatrar, biografer och andra publika lokaler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?