Månadens arkivhandling

Sveriges arkivväsende startade för 400 år sedan genom en kansliordning år 1618 då Riksarkivet bildades. Arkiv i Sverige har sedan dess bevarat handlingar för framtida användning och det gemensamma minnet. Offentliga arkiv hos staten, landsting och kommuner ska enligt lag bevara vissa handlingar av särskilt värde.

Trelleborgs kommunarkiv uppmärksammar 400 års-jubileet genom att månadsvis publicera ”Månadens arkivhandling” på Trelleborgs kommuns webbplats. Guldkorn, paralleller till nutiden och intressanta bilder kommer visas upp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?