Skolväskorna för elever i Trelleborgs kommun

Med griffeltavla, stycken, gamla protokoll, bilder och läroböcker ska dagens Trelleborgsbarn få lära sig mer om hur livet i Trelleborg kunde gestalta sig för snart hundra år sedan. I två skolväskor, en för förskola och en för mellan- och högstadiet, samlas material som ska väcka barnens lust att leta efter det förgångna.

Skolväska 1

Målgrupp för skolväska 1 är förskolebarn och barn som inte lärt sig läsa. Med hjälp av äldre fotografier, bokmärken, stenkulor, klippdockor och böcker kan lärare och barn prata och fantisera om hur det var förr – i början av 1900-talet.

Skolväska 2

Denna skolväska är tänkt för elever i årskurs 4-9, men ev. kan även gymnasieelever ha nytta av den. Med hjälp av följande åtta teman:

 • Kommunfrågor
 • Skolan förr
 • Hälsovård och sjukdomar
 • Fattigvård
 • Vanartiga gossebarn
 • Nykterhet
 • Trelleborgs hamn
 • I arbete

samt med kopior av arkivhandlingar och frågor ställda till dessa, hoppas vi att det ska leda till att eleverna får:

 • upp ögonen för Trelleborgs två arkiv,
 • öva sig i att läsa gamla handlingar,
 • lära sig lite historia om Trelleborg förr,
 • kännedom om att "kloka kameler går till källorna"

Tanken är att man ska välja ett ämne i taget, eller låta barnen arbeta med olika teman i grupper.

I skolväska 2 finns en tipspärm till läraren.

Skolväskorna kan bokas via Centralarkivet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?