Har du gamla foton?

Har du gamla foton, vykort med trelleborgsmotiv och litteratur om Trelleborg med omnejd?

Centralarkivet får många förfrågningar om olika byggnader och händelser i Trelleborg och då kan vi hänvisa till den litteratur om Trelleborg som vi har tillgång till, men…

Centralarkivet tar tacksamt emot gamla foton, gamla vykort med motiv från forna tiders Trelleborg. Vi kan förvara dem i vårt kommunarkiv eller kopiera av motiven.

Litteratur om Trelleborg med omnejd tas också gärna emot.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?