Valnämndens uppdrag

Valnämndens är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.

Trelleborgs kommun är indelad i två valkretsar med 14 respektive 13 valdistrikt i vardera valkretsen. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler och har också hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?