Rösträtt

Reglerna skiljer sig åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?