Rösträkning och valresultat

Alla röster räknas två gånger. En preliminär rösträkning genomförs i två steg hos kommunerna.

När röstningen avslutas på kvällen börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen.

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat.

När räkningen är klar rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultatet i Valmyndighetens valdatasystem och Valmyndigheten gör en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valnatten beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis genomförs den preliminära mandatfördelningen för riksdagsvalet mellan klockan 22.00 och 23.00 på kvällen. Resultatet visas direkt på Valmyndighetens webbplats.

Onsdagsräkning

De förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen räknas en första gång hos kommunerna. Det är främst brevröster och röster från ambassader samt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen.

Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning och genomförs på onsdagen efter valdagen.

Slutligt valresultat

Samtliga resultat är publicerade cirka 14 dagar efter valdagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?