Förtidsröster, inkomna

Förtidsröstningen drog igång på onsdagen den 27 augusti till kommunal-, landstings- och riksdagsvalet. Här redovisar vi antalet förtidsröster som kommit in.

Röstande 27.8: 366 till egen kommun och 14 som sänds till annan kommun.

Röstande t.o.m. 28.8:  1 001, varav 35 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 30.8: 1 508, varav 65 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 1.9:  2 022, varav 76 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 2.9: 2 528 varav 89 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 3.9,  3 065 varav 103 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 4.9,  3 861 varav 129 till annan kommun. Detta är inkl. de brevröster som kommit från från ambassad och valmyndighet, 13 resp. 58.

Röstande t.o.m. 6.9,  4 729 varav 159 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 8.9,  5 723 varav 183 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 9.9, 6 634 varav 223 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 10.9, 7 660, varav 273 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 11.9, 9 053, varav 321 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 12.9, 10 739, varav 417 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 13.9,  11 138 varav 449 till annan kommun.

Röstande t.o.m. 14.9, 11 245 varav 477 till annan kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?