2014 Val till riksdag, kommun och landsting

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Röstning kan ske på många olika sätt. Väljaren kan:

  • rösta i sin vallokal på valdagen
  • förtidsrösta var som helst i Sverige (27/8-14/9)
  • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare) (27/8-13/9)

Den grundläggande regeln som gäller för alla sätt att rösta är att väljaren själv måste göra i ordning sin röst, det vill säga lägga valsedeln i valkuvertet.

För att få rösta ska en id-handling visas (om man inte är känd av röstmottagarna). Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.

Röstkort

Du kommer att få hem ett röstkort i brevlådan och på röstkortet står vilket valdistrikt och vallokal du hör till samt vallokalens adress och öppettider. Röstkortet skickas ut i slutet av augusti 2014.

Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Rösträtt

Du har rösträtt till riksdagen om du fyllt 18 år senast på valdagen och:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget

Valsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 % av rösterna.

Dessutom lägger röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsedlar för de par­tier som sitter i kommun- och landstingsfullmäktige.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.

De partier som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan själva komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen.

Partierna ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandi­dater. Dessa kan läggas i vallokalerna, röstnings­lokalerna och på utlandsmyndighe­terna.

Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?