Kommun & Politik

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Den kommunala verksamheten sker i form av ett antal förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Räddningstjänsten.

 • Kommunfullmäktige beslutade om mer pengar till ridhus

  Renoveringen och ombyggnaden av ridanläggningarna i Brosjödal och Kyrkoköpinge fortsätter. Under måndagens kommunfullmäktige beviljades ytterligare 18,6 miljoner till arbetet.

 • Mer pengar till ridhusanläggningar

  På onsdagens sammanträde fattade kommunstyrelsen beslut i frågan om ökade investeringsanslag för renovering och ombyggnad av ridhusanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal. Investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall fanns också på dagordningen.

 • Mikael Rubin öppnar upp för invånardialog

  Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande

  Transparens är en viktig del av den demokratiska processen. I en kort film lyfter kommunstyrelsens ordförande fram några av de frågor som just nu är viktigast för kommunen. Kontakta gärna Mikael Rubin direkt med tankar, funderingar och förslag som kan hjälpa till att utveckla Trelleborgs kommun.

 • Många ärenden på långt fullmäktigemöte

  Kommunens årsredovisning för 2019 och omklädningsrum i ishallen var två av 37 punkter som avhandlades på fullmäktiges sammanträde under måndagskvällen.

 • Revisionen hade utomhusmöte inför fullmäktige

  Aina Andersson skriver under revisionsberättelsen. Klas Regland, Leif Kristofersson och Therese Gynnstam väntar på sin tur.

  Videosammanträde ena dagen och utomhusmöte nästa. Den förtroendevalda revisionen i Trelleborgs kommun träffas på nya sätt under coronapandemin.

 • Antalet ledamöter i fullmäktige minskas tillfälligt

  Samtliga partier i kommunfullmäktige har nu kommit överens om att begränsa antalet ledamöter på fullmäktiges sammanträden. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset.