Kommun & Politik

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Den kommunala verksamheten sker i form av ett antal förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Räddningstjänsten.

 • Vill du jobba som röstmottagare vid valet?

  Söndagen den 9 september 2018 är det allmänna val och vi behöver rekrytera många röstmottagare i Trelleborgs kommun. Som röstmottagare erbjuder vi dig en intressant och givande dag samtidigt som du gör en insats för samhället.

 • Fullmäktige klubbade budget inför 2018

  Efter ett par timmars debatt fattade politikerna i kommunfullmäktige på senaste sammanträdet beslut om kommande års budget. Den innehåller bland annat satsningar på en familjecentral, trygghetsvärdar samt kultur för äldre.

 • Bolagskoncern en fråga för fullmäktige

  När kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 16 oktober ska ledamöterna bland annat besluta om bildandet av en koncern för de kommunala bolagen.

 • Kuststad 2025, ringväg och infart i kommunstyrelsen

  Kuststad 2025 med sina olika delar, är ett av de största projekt som genomförts i Trelleborg på mycket lång tid. På onsdag ska kommunstyrelsen ta ställning till valet av planeringsform, planprogram/detaljplan eller vägplan. Kommunstyrelsen ska också bestämma sig för val av sträckning för östlig ringväg och infart till hamnen.

 • Ung Arena för ett bättre Trelleborg

  Maja Joäng, Oscar Nordström, Fredrik Sjölin, Anton Hultqvist, Lova Heij Wahlström, Emelie Berggren och Hanna Nilsson Köhler har sommarjobbat i Ung Arena.

  Sju unga trelleborgare har under tre veckor slagit sina kloka huvuden ihop för att ta fram förbättringsförslag inom tre utvalda områden där Trelleborg behöver utvecklas.

 • Nygatans ombyggnad i kommunstyrelsen

  Ombyggnad av Nygatan, Trygghetens hus och hamnen i Smyge är några av de ämnen som ledamöterna i kommunstyrelsen ska ta ställning till i morgon, onsdagen den 31 maj.