Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har med stöd av Miljöbalken inrättat vattenskyddsområden för vattentäkterna i tre områden i Trelleborgs kommun - vattentäkten mellan Fuglie och Trelleborg samt grundvattentäkterna i Alstad och Klagstorp.

Beslutet innebär att en lång rad föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdena. Samhällsbyggnadsnämnden kan, efter ansökan, medge undantag från beslutet. Samma nämnd behandlar också anmälan om verksamheter eller åtgärder inom vattenskyddsområdena. Huvudman för vattentäkterna är Trelleborgs kommun.

I regelverket finns bestämmelser för nyttjande av brunnsanläggningar, hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, jordbruk, skogsbruk, kemiska bekämpningsmedel, avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet, väg och järnväg, täktverksamhet och andra schaktningsarbeten, energianläggningar samt transport av farligt gods.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut med skyddsföreskrifter samt kartor över vattenskyddsområdena.

Länsstyrelsens beslut för vattenskyddsområdet Västra Alstad (PDF-dokument, 121 kB)

Karta Västra Alstad (PDF-dokument, 51 kB)

Länsstyrelsens beslut för vattenskyddsområdet Östra Klagstorp (PDF-dokument, 121 kB)

Karta Östra Klagstorp (PDF-dokument, 102 kB)

Länsstyrelsens beslut för vattenskyddsområdet Trelleborg och Fuglie (PDF-dokument, 121 kB)

Karta Trelleborg och Fuglie (PDF-dokument, 245 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?