Lokaler för hygienisk behandling och bassängbad

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska lokaler för hygienisk behandling med skärande eller stickande verktyg anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ritningar på lokalens utformning, tekniska beskrivningar, bland annat vilken typ av ventilation och vilka luftflöden som finns i lokalen, så att nämnden kan bedöma lokalen. Lokalens utformning och utrustning bör diskuteras med samhällsbyggnadsförvaltningen innan lokalen byggs eller inreds. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inspektera lokalen innan den tas i bruk. Anmälan krävs för att driva eller arrangera följande verksamheter:

 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, exempelvis fotvård, akupunktur, silikonbehandling och tatuering. Även ambulerande verksamheter, sådana där du utför behandling hemma hos kunden eller på till exempel en mässa, är anmälningspliktiga till den kommun där lokalen för rengöring finns. Du bör också informera övriga kommuner där du är verksam.

Anmälan görs via självbetjäning för företagare.

Tidpunkt för anmälan

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

Om du startar verksamheten utan att anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden kan en miljösanktionsavgift dömas ut.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Kontakta även samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg-, mät-och karta, om du behöver söka bygglov eller göra bygganmälan.

Avgift för anmälan

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Egenkontrollen som regleras i miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av ventilation, städning av lokalen, fukt och mögel, buller, inomhusklimat, rengöring av utrustning, med mera. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas. Verksamhetsutövaren ska vid en kontroll kunna visa för att miljöbalkens krav efterlevs. Egenkontrollen är ett sätt att upptäcka behov av åtgärder för att förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

På Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndighetens webbplatser kan du hitta mer information.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga punktas nedan. Observera att miljöbalkens regler och grundkraven på egenkontroll även gäller för dessa verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden utövar också tillsyn över de hygienlokaler som inte omfattas av anmälningsplikten.

 • Campinganläggning
 • Frisör
 • Homeopati och zonterapi
 • Hotell och pensionat
 • Hudvård utan lansetter eller dermaroller
 • Idrottsanläggning
 • Massage
 • Nagelbyggnad och manikyr
 • Pedikyr utan skärande/stickande verktyg
 • Sjukgymnastik, naprapater
 • Strandbad
 • Vårdlokaler
 • Laserbehandling

Hjälpte informationen på den här sidan dig?