Brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs. Räddningstjänsten i Trelleborg handlägger tillståndsärenden även för Vellinge och Skurups kommun.

I föreskriften MSBFS 2013:3 hittar du mer information om när tillstånd krävs. Föreskriften kan vara svår att tolka om man inte är van vid de begrepp som förekommer. Kontakta kommunen om du behöver hjälp.

MSBFS 2013:3 är en ny föreskrift som trädde ikraft den 1 oktober 2013. Den föreskrift som gällde innan, SÄIFS 1995:3, möjliggjorde att det i vissa fall räckte med en anmälan vid tillfällig hantering av brandfarlig vara. Den bestämmelsen finns inte längre. Detta innebär att tillstånd nästan alltid måste sökas om den mängd som ska hanteras är tillståndspliktig, oavsett hur kort tid det gäller.

Däremot har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap meddelat att kringresande "matvagnar" som under en kort tidsperiod hanterar maximalt 60 liter gasol åt gången inte behöver söka något tillstånd. Samma sak gäller om man använder ett öppet tält till matlagning, ungefär som ett gatukök. Däremot är det viktigt att kunderna inte får gå in i tältet, så undantaget gäller inte större tält med en separat serveringsdel.

Med "kort tidsperiod" menas exempelvis i anslutning till Palmfestivalen.

Tillstånd för brandfarlig vara söker du hos Räddningstjänsten i Trelleborg. Du hittar blankett under Självbetjäning.

Hur går ansökningsprocessen till?

Processen inleds med att du sammanställer din ansökan och skickar in den. I blanketten finns det angivet vad som normalt sett behövs för att räddningstjänsten ska kunna ta beslut. Det är väldigt viktigt att du lägger tid på att göra din ansökan så komplett som möjligt från början. Eftersom räddningstjänsten debiterar den faktiska arbetstid som ditt ärende tar i anspråk tar det både längre tid och blir dyrare i slutändan om du har för bråttom. Det lönar sig aldrig att skicka in en svag ansökan och hoppas att den "går igenom". Om du inte känner dig säker på vad du egentligen förväntas skicka med i din ansökan bör du höra av dig. Det kan vara bra att veta att vanliga brister i en ansökan är att man inte har redovisat vilken kompetens föreståndarna har eller att det saknas en riskutredning.

Har man ingen kunskap om brandfarliga varor sedan tidigare räcker det i de flesta fall att genomför en kurs som ofta heter någonting i stil med "kurs föreståndare brandfarlig vara". Gör en internetsökning på begreppet för att hitta olika organisationer som erbjuder kursen. Bifoga en kopia på ditt kursintyg till din ansökan. När det gäller riskutredningen kan vi rekommendera det tillvägagångssätt som redovisas i de allmänna råden till föreskriften SÄIFS 2000:2.

När ansökan har kommit in granskar en handläggare på räddningstjänsten helheten och kommer eventuellt kontakta dig och begära kompletteringar. Ju snabbare du skickar in dessa kompletteringar, desto snabbare får du ditt tillstånd. Skickar du inte in någon komplettering alls tar vi beslut utifrån hur din grundansökan ser ut. Ofta innebär avsaknad av kompletteringar att du får avslag på din ansökan. Avslaget faktureras på grund av den arbetstid som har lagts ner på ärendet, så ett råd är att inte ansöka på chans.

När ansökan anses vara fullgod skriver vi ett tillståndsbevis. I en del fall kommer vi besluta att vi vill göra en så kallad avsyning på plats innan du får börja hantera den brandfarliga varan. Syftet är att vi ska kunna kontrollera på plats att allting som finns med i ansökan stämmer överens med verkligheten. I de fall en avsyning krävs är processen inte färdig förrän du fått ett avsyningsbevis.

Hur länge gäller ett tillstånd?

Tillståndet du får gäller i de flesta fall i 6 år. Om hanteringen i huvudsak gäller cisterner blir tillståndstiden i vissa fall 12 år.

När ditt tillstånd är på väg att gå ut behöver du ansöka om en förlängning av tillståndet. Det går oftast ganska snabbt och är också billigare jämfört med om du hade sökt tillstånd för första gången. Tänk på att räddningstjänsten inte kommer kontakta dig för att berätta att tillståndet håller på att gå ut. Det måste du hålla koll på själv.

Vad kostar ett tillstånd?

Det är svårt att på förhand ange vad ett tillstånd kommer kosta eftersom det är den faktiska tidsåtgången som ligger till grund för debiteringen. Men när det gäller helt nya tillstånd brukar kostnaden hamna mellan 5000-15000 kronor. Oftast hamnar man i det lägre spannet.

Läs mer

På MSB:s webbplats hittar du föreskrifter som styr regler kring brandfarlig vara, och vill du komma direkt till föreskrifterna klickar du här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?