Serveringstillstånd

För att ansöka om alkoholserveringstillstånd ska handlingar bifogas ansökningsblankett som till exempel styrker behörighet att underteckna, registreringsbevis, bolagsordning etc.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Registreringsbevis/ändringsbevis för bolag eller enskild firma.
 • I förekommande fall handelsbolagsavtal, kompanjonsavtal och bolagsordning.
 • Handlingar som styrker behörighet att underteckna ansökningshandlingar eller att teckna firma, om detta inte framgår av registreringsbeviset.
 • Uppgifter om bolagsandelar och aktiefördelning.
 • Planritning över restaurangens lokaler, (A-4 format). Av ritningen ska framgå vad som är matsal samt antal sittplatser vid bord samt eventuell bar.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning, dag- och kvällstid ska exempelvis ange:
  • öppethållandetider
  • åldersgräns
  • huvudsaklig målgrupp
  • matutbud
  • underhållning
  • dans
  • spel
 • Dokumentation från senaste brandsyn.
 • Meritförteckning för sökande
 • Anmälan om serveringsansvariga personer
 • Kopia av hyreskontrakt för restaurangen eller förslag på sådant.
 • Kopia av köpekontrakt/arrendeavtal.
 • Budget för första årets drift.
 • Kopia av skatte- och avgiftsanmälan avseende F-skatt, registrering för mervärdesskatt samt som företagare.
 • Redogörelse ska bifogas över finansiering av:
  • köp/ombyggnad av restaurangen
  • köpehandlingar
  • lånehandlingar
  • bankutdrag etc.
 • Ifylld ansökan ska undertecknas av firmatecknare och skickas till myndighetsenheten.

Vid ansökan om serveringstillstånd måste ansökningsavgift betalas i samband med ansökan. Inbetalning ska ske på bg 992-5322 och ska vara tydligt märkt med 2030 och vilket serveringsställe/förening som avses. Är det ett tillfälligt serveringstillstånd, skriv även datum.

Ansökningsavgift för stadigvarande är 10221 kr, tillfälligt till allmänheten 5111 kr och slutet sällskap 920 kr. Bifoga inbetalt kvitto i samband med ansökan.

För ytterligare information och förtydligande kontakta handläggare på myndighetsenheten.

Inhämtning av uppgifter

Myndighetsenheten inhämtar yttranden från:

 • polismyndighet
 • skattemyndighet
 • kronofogdemyndighet
 • räddningstjänst
 • miljöförvaltning

Sökanden får inte ha brottsligt förflutet eller ha skulder till det allmänna. Har sökanden varit inblandad i konkurs föranleder detta särskild prövning. Skattemyndigheten prövar ingående sökandens uppgifter om finansiering.

Relaterade dokument

Information från räddningstjänsten gällande ansökningar om serveringstillstånd (Word-dokument, 39 kB)
Generellt yttrande alkoholservering max 50 personer (PDF-dokument, 463 kB)
Ansökningsanvisningar på engelska
 (Word-dokument, 44 kB)
Vad ska bifogas ansökan? (PDF-dokument, 88 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?