VA-utbyggnad

Under 2011 fattades ett beslut i Tekniska nämnden om en utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp på landsbygden. Denna reviderades sedan 2014 där ytterligare 8 byar lades till i planen.

Planerad utbyggnad
Foto: VA-avdelningen Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planerad utbyggnad

Byarna som berörs är följande:

- St Isie och Hemmesdynge - Minnesberg - Steglarp
- Fröjdenborg - Norra Klörup - Villie
- Långskiftet - Klörups backar - Lilla Alstad
- Väster om Fuglie - Ugglarp - Öster om Amnelund
- Norra Gylle - Öster om Haglösa - Brönnestad
- Bösarp - Norr om Hönsinge - Åmossen
- Önnarp - Norra Åby - Domme
- Norr om Skegrie - Gärdslöv - Bygget
- Tegelberga - Bodarp
- Öster om Alstad
- Norr om Stora Slågarp
- Stora Slågarp

Orter markerade med fetstil är utpekade som prioriterade av Länsstyrelsen att få en allmän VA-lösning. Orterna i den första kolumnen är utbyggda alternativt utbyggnad för allmänt VA pågår.

Det som reglerar en kommuns skyldighet att anordna vattentjänster är §6 i Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Denna säger:

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Efter att beslutet om landsbygdsutbyggnad fattades har det kommit vägledande domar från Statens VA-nämnd som reglererar kommunens skyldighet att tillhandahålla en allmän VA-anläggning. I och med detta så har Tekniska nämnden beslutat att genomföra följande förändringar avseende utbyggnadsplanen:

  • Ändra tidsplanering så att Minnesberg tidigareläggs och allmänt VA byggs ut under 2018. Detta är även prioriterat av Länsstyrelsen.
  • Övriga byar som kvarstår på utbyggnadsplanen utreds under 2018 om de uppfyller kraven enligt §6 i lagen om allmänna vattentjänster utifrån perspektivet människors hälsa och/eller miljö. Utredningen initieras under 2018 och kommer att lyftas för ett nytt beslut under hösten 2018.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?