VA-utbyggnad

I Trelleborgs kommun har under många år ledningsnäten för vatten och avlopp på landsbygden byggts ut. En utbyggnadsplan har tagits fram som omfattas av 800 fastigheter. Idag har va-ledningsnätet byggts ut till ungefär hälften av dessa, ca 50 fastigheter/år. Utbyggnaden till de resterande 400 fastigheterna planeras vara klar år 2019.

Planerad utbyggnad för vatten och avlopp. (Uppdaterad 2015)
Foto: TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planerad utbyggnad för vatten och avlopp. (Uppdaterad 2015)

År 2005 gjordes en undersökning för att se om det fanns intresse för utbyggnad av kommunalt avlopp. Enkäter skickades ut till alla fastighetsägare med enskilt avlopp i Trelleborgs kommun. Av de tillfrågade var 70 procent intresserade av att ansluta sig till kommunalt avlopp. Läs mer om uppföljningen av undersökningen i dokumentet "Uppföljning av intresseundersökning 2005".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?