VA-utbyggnad

Under hösten 2018 fattades ett beslut i Tekniska servicenämnden om att kommunalt avlopp ska byggas ut till Minnesberg. Utbyggnaden till Minnesberg beräknas utföras under år 2020.

Beslutet om VA-utbyggnaden (Word-dokument, 2,4 MB).

I övrigt finns det inga beslut eller planer på ytterligare utbyggnader av kommunalt VA till några andra av kommunens byar eller områden som idag ligger utanför beslutade verksamhetsområden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?