VA-taxa fr.o.m. 1 juli 2016

I december 2015 antog kommunfullmäktige en ny VA-taxa för Trelleborgs kommun, vilken kommer att börja gälla den 1 juli 2016.

Den nya taxekonstruktionen baseras på branschorganisationen Svenskt Vattens så kallade basförslag och uppfyller därmed kraven på en rättvis och skälig taxa enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Trelleborgs kommun arbetar nu med att implementera den nya VA-taxan. Mer information kommer att komma efterhand.

Du hittar även mer detaljerad information om taxan via länken till höger på sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?