Överföringsledning mellan Alstad och Anderslöv

Längs väg 101, mellan Alstad och Anderslöv, pågår nedläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp samt tomrör för fiber.

Planerad vatten- och avloppsledning mellan Alstad och Anderslöv. Röd linje visar spillvattenavloppsledning och blå linje vattenledning.
Foto: TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, TRELLEBORGS KOMMUN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Planerad vatten- och avloppsledning mellan Alstad och Anderslöv. Röd linje visar spillvattenavloppsledning och blå linje vattenledning.

Arbetet utförs eftersom avloppsreningsverket i Fru Alstad och vattenverket i Alstad ska stängas. Det är även en förberedelse för att kunna avveckla avloppsreningsverket söder om Klörup.

Väster om Alstad kommer en pumpstation för avlopp att byggas och i Fru Alstad byts avloppsreningsverket ut mot en pumpstation. När arbetet är klart, i början år 2016, kommer Alstad att förses med dricksvatten från vattenverket i Klagstorp och avloppsvattnet kommer att renas i Smygehamns avloppsreningsverk.

Trelleborgs kommun kommer under år 2016 att bygga ut verksamhetsområdet för spillvattenavlopp mellan Alstad och Alstadvärn, länk till karta över utbyggnaden hittar du i menyn till höger. Berörda fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte. För övriga ägare till fastigheter som är belägna i nära anslutning till ledningssträckan kan det finnas möjlighet för anslutning till de kommunala VA-ledningarna. Ansökan görs till tekniska nämnden i Trelleborg.

När det gäller anslutning till fiber hänvisas till Trelleborgs Bredband AB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?