Projekt läcksökning

Ett viktigt mål för Tekniska nämnden år 2013 är att minska vattenförlusten som härstammar från läckor på ledningsnätet. Föregående år, 2012 pumpades det ut ca 3 670 000 kubikmeter rent vatten i förbrukningssyfte varav vattenförlusten uppskattades till 21 procent. Målet som är satt till 2015 är att minska vattenförlusten till mindre än 12 procent.

Läcka på vattenledning
Foto: MICHAEL COLMORTEN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Läcka på vattenledning

En utrustning för att hitta läckor har köpts in. Under året har VA-avdelningen proaktivt sökt efter läckor i områden som har haft något högre vattenförbrukning nattetid då de flesta användare sover.

I Smygehamn och Klagstorp har många läckor kunnat hittas med hjälp av utrustningen. Utrustningen är till stor hjälp i områden där infiltrerat vatten rör sig ner genom markprofilen som består av grus och sandlager. Eftersom vatten i dessa områden inte ansamlar sig på markytan kan det vara svårt att upptäcka läckor som annars syns mer omgående.

Läckorna avlyssnas med hjälp av utrustning som placeras på vattenventiler. Finns det en läcka ger utrustningen utslag. Ledningar i järn har bättre förutsättningar att transportera ljud som härstammar från en vattenläcka. I bästa fall kan en läcka upptäckas flera 100 meter bort från ventilen där utrustningen placerats. Plaströr transporterar inte ljud lika bra som ledningar i järn och läckor kan vara svårare att upptäcka.

Med hjälp av utrustningen har VA-avdelningen under år 2013 hittat och åtgärdat 35 läckor med hjälp av utrustningen. Vattenförbrukningen har därför kunnat minskas markant och VA-avdelningen har redan kommit en bra bit på vägen för att uppnå det mål som satts till år 2015.

Uppdatering 2014-03-06

Arbetet med läcksökning under 2013 har medfört att vattenförlusten har minskat från 22 % till 12%. Därmed har målsättningen för 2015 uppnåtts. Under 2014 kommer arbetet att fortsätta, för att hålla kvar vattenförlusten på samma nivå, eller minska den ytterligare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?