Projekt läcksökning

Ett viktigt mål för Tekniska seviceförvaltningen är att minska vattenförluster som härstammar från läckor på ledningsnätet. Sedan läcksökningsutrustning köptes in och personal specialutbildades i läcksökningsteknik har läckförlusterna minskats från omkring 22 % år 2012 till att ligga stadigt omkring 12-15 % de senaste åren.

Läcka på vattenledning
Foto: MICHAEL COLMORTEN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Läcka på vattenledning

Under 2016 producerade Trelleborgs kommuns fyra vattenverk omkring 3 230 000 kubikmeter rent vatten som levererades ut till förbrukning. Av detta vatten var ungefär 15% är omätt vatten, av vilket en del tas ut ur brandposter men en del är rena läckförluster.

Trelleborgs VA-avdelning arbetar systematiskt med att minska läckförlusterna. Flödena i vattenförsörjningssystemen övervakas för att ringa in drabbade områden, och tekniker är ute i fält med korrelator- och loggutrustning för att lokalisera läckorna.

I Smygehamn och Klagstorp har många läckor kunnat hittas med hjälp av utrustningen. Utrustningen är till stor hjälp i områden där infiltrerat vatten rör sig ner genom markprofilen som består av grus och sandlager. Eftersom vatten i dessa områden inte ansamlar sig på markytan kan det vara svårt att upptäcka läckor som annars syns mer omgående.

Ledningarna avlyssnas med hjälp av utrustning som placeras på vattenventiler. Finns det en läcka ger utrustningen utslag. Ledningar i järn har bättre förutsättningar att transportera ljud som härstammar från en vattenläcka. I bästa fall kan en läcka upptäckas flera hundra meter bort från ventilen där utrustningen placerats. Plaströr transporterar inte ljud lika bra som ledningar i järn och läckor kan vara svårare att upptäcka.

VA-avdelningen hittar och åtgärdar omkring 20 till 30 läckor varje år på det kommunala vattenledningsnätet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?