Anmäl källaröversvämning

Kraftiga skyfall kan ibland orsaka källaröversvämningar. Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar det till oss och ditt försäkringsbolag.

Fyll i formuläret nedan för att meddela Trelleborgs kommun om översvämningen.Du kommer inte bli automatiskt kontaktad av oss när du skickat formuläret. Har du frågor så ring oss på telefonnummer 0410-73 30 00.

Formuläret gäller inte som kravbrev för eventuella anspråk på ersättning. För saneringsåtgärder och skadereglering bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

FASTIGHETSUPPGIFTER
HÄNDELSEFÖRLOPP
Uppgifter ifyllda av:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?