Spara på vattnet

Det kan kännas som en paradox att säga att det är ont om vatten på jorden när 2/3 av hela jorden består av det. Tyvärr är det bara en bråkdel (0,07 %) av detta vatten som är både drickbart och tillgängligt för oss.

Även om det i vår del av världen till synes finns gott om vatten bör vi inte slösa med det. Detta gäller framför allt varmvattnet eftersom uppvärmningen medför en negativ belastning på miljön. Även avloppsreningsverken fungerar bättre om inte dessa belastas med alltför höga flöden av vatten. Om reningen fungerar bättre blir utsläppen till sjöar och vattendrag mindre.

Om sommaren när vattenflödet minskar avsevärt mycket i vattendragen är det extra viktigt att spara på vattnet. Det finns annars en risk att det blir problem med grundvattentillgången.

Tips om vad du kan göra

Om du är sparsam med din vattenanvändning gör du både dig själv och miljön en tjänst. Nedan följer små användbara tips.Kranvatten

Trädgårdsbevattning

 • Samla regnvatten för bevattning.
 • Vattna med badvatten! Efter du har badat kan du hinka ut vattnet i trädgården i stället för att spola ned det i avloppet. Jobbigt, men det kan det vara värt.
 • Plantera inte träd och anlägg inte gräsmatta om du måste bevattna med kranvatten. Tag dock i beaktning att en skuggad gräsmatta behåller fukten lättare. Behåll därför gärna befintliga skuggande träd i trädgården.

Kök

 • Diska/skölj ej under rinnande vatten.
 • Diska med full maskin.
 • Byt till en modern diskmaskin om möjligt. Nya diskmaskiner använder betydligt mindre vattenmängd.
 • Byt ut packningar i droppande kranar.

Dusch

 • Byt ut gamla duschmunstycken till moderna "sparmunstycken".
 • Ta en kort dusch i stället för att bada i badkar. Eller varför inte duscha två och två?

Toalett

 • Åtgärda rinnande toalettstolar
 • Äldre toalettstolar spolar onödigt mycket vatten, kontrollera om det är möjligt att byta ut till en mer vattensnål toalett. Ett bra sätt att minska vattenåtgången vid spolning är annars att ställa om flottören i toalettens vattencistern och/eller lägga dit en bit tegelsten eller dylikt som tar upp plats i stället för vatten.
 • Använd torrtoalett. Även om man har en vattentoalett kan man komplettera med en torrtoa och kompostera avfallet.

Tvätt

 • Byt till modern tvättmaskin om möjligt. Nya tvättmaskiner använder betydligt mindre vattenmängd.
 • Tvätta med full maskin och slopa förtvätten.

Biltvätt

 • Tvätta inte bilen hemma. Förutom att det går åt mycket vatten riskerar man att rengöringsmedel och oljeblandad smuts rinner ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet rinner sedan oftast direkt ut i en sjö eller i havet och förorenar naturen. Åk istället till en riktig biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?