Dricksvattnets kvalitet

Eftersom vatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i vattnet. Vattnet innehåller däremot en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

I Sverige är det Livsmedelsverket som fastställer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Som komplement till föreskrifterna finns också en vägledning. Föreskrifterna och vägledningen kan du ta del av via länkarna.

Trelleborgs kommun arbetar aktivt för att bevara våra dricksvattentillgångar för framtida generationer. Kommunen gör regelbundna provtagningar i enlighet med Livsmedelsverkets gällande krav på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos våra kunder.

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade hos VA-verket. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll bokar du en genomgång hos oss tillsammans med personal som har kunskap om vattenanalyser.

Missfärgat vatten

Brunt vatten

Om vattnet ser brunt ut beror det troligtvis på att vattnet varit tillfälligt avstängt alternativt att man har gjort stora eller hastiga uttag av vatten från t.ex. en brandpost. Det bruna kommer från järnet som finns i vattenledningarna och beläggningen av järn-/rostflagorna i ledningarna lossnar när det sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar. Vattnet är för det mesta ofarligt att förtära, men man bör dock inte tvätta kläderna i det, då de kan missfärgas svagt.

Trelleborg Kretslopp och vatten rekommenderar att man spolar tills det missfärgade vattnet försvinner innan det används som dricksvatten. Tänk på att spola med kallvatten för att undvika missfärgat vatten i varmvattenberedaren. Slå på alla kranar och låt vattnet rinna tills det blir klart igen. Om vattnet inte klarnat efter 15 minuters spolning – kontakta Trelleborg Kretslopp och vatten.

Gråvitt vatten

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Fenomenet kan också uppstå efter att vattnet har varit avstängt, då luft förekommer i ledningarna. Vattnet är helt ofarligt hur som helst.

Grönaktigt vatten

Om vattnet är grönfärgat kan det vara fastighetens gamla kopparledningar som släpper ifrån sig koppar. Det är inte så hälsosamt – prata med din fastighetsägare.

Konstig lukt eller smak

Vattnet kan smaka och/eller lukta konstigt efter att ha varit stillastående en längre tid (som i sommarhus), men det kan också ha andra orsaker. Spola vattnet i tio minuter och om lukten/smaken inte försvinner bör du kontakta Trelleborg Kretslopp och vatten.

Otjänligt dricksvatten

Vid otjänligt vatten ska dricksvattnet inte utan föregående behandling användas till dryck och matlagning. Otjänligt vatten kan bero på sjukdomsutbrott, förorening av bakterier eller kemikalier. Oftast gäller att vattnet inte får användas till mat och dryck eller tandborstning förrän det har fått koka i fem minuter och därefter svalna. Vattnet kan användas för personlig hygien, klädtvätt, rengöring och spolning i toaletten, men lukten kan göra att till exempel duschning blir obehagligt.

Skulle otjänligt vatten uppkomma arbetar Trelleborg Kretslopp och vatten för att så fort som möjligt åtgärda problemen och säkerställa att kunderna har ett tjänligt vatten i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Vi kommer att arbeta aktivt för att du som kund ska få information, via direktkontakt, information i brevlådan, Trelleborgs kommuns webbplats, genom sociala medier och/eller andra kontakt- och informationsvägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen