Töm din pool rätt

När det är dags att tömma poolen så måste allt vatten ta vägen någonstans. När man tömmer poolen får vattnet inte innehålla några farliga kemikalier. Det är därför viktigt att du som ägare har bra kunskap om vad just ditt badvatten innehåller.

Du kanske använder klor som desinfektionsmedel i din pool?

Poolvattnet blir snabbt smutsigt av svett-, bad- och hårrester från alla de badande. Två andra faktorer som också kan påverka vattnets kvalité är tvål och solkrämer. För att de som badar inte ska utsättas för någon hälsorisk krävs det att vattnet renas och att man använder ett desinfektionsmedel, oftast i dessa sammanhang är det klor. Om du använder klor i din pool är det väldigt viktigt att du avklorerar vattnet innan du tömmer poolen.

Vad betyder avklorering?

Avklorering av ditt poolvatten kan ske på två sätt, antingen genom att låta vattnet stå ute i solen i några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att tillsätta natriumsulfit eller natriumtiosulfat. När du tillsatt kemikalien ska du låta vattnet stå i några timmar innan avklorerings processen är färdig. Dessa kemikalier kan du köpa i butiker som har försäljning av bassängtillbehör.

Varför ska jag avklorera mitt poolvatten?

Klor används som ett desinfektionsmedel, det är alltså inte speciellt miljövänligt. Vattnet som leds bort via dagvattenbrunnar är ofta kopplade så att vattnet leds ut till åar och sjöar i dess närhet. Dessa vattendrag får då ta emot vatten som är fullt av kemikalier som kan påverka djur-och växt liv. Kommer det ut för mycket klor i vattendragen kan det bli en toxisk miljö för allt levande som finns där och skapa problem i din närmiljö.

Hur ska jag tömma min pool?

Om man har skaffat sig en pool eller en annan typ av bassäng har man ansvar för att badvattnet under användning och vid tömning inte kan orsaka skador på människors hälsa och miljö. Man vill undvika att man förorenar naturen och enskilda vattentäkter men även att man inte skapar en olägenhet för grannar i din närhet.

Du kan tömma din pool genom att efter du avklorerat vattnet låta det pumpas ut genom en slang långsamt över din gräsmatta. När du tömmer ut vattnet över din tomt filtreras vattnet ner i marken. Om detta inte är ett rimligt alternativ kan du leda bort vattnet till dagvattennätet, detta gör du enklast genom att leda en slang till närmaste gatubrunn. Oavsett vilket tömningsalternativ du väljer är det viktigt att du avklorerar vattnet först så att du inte skadar miljön.

Om det finns enskilda vattentäkter i ditt närområde ska du tömma så långt bort från dessa som möjligt.

Att tömma sitt poolvatten genom att pumpa upp vattnet och leda in det till ditt avlopp hemma är inte ett bra alternativ. Reningsverken har svårt att behandla avloppsvatten som innehåller för mycket kemikalier.

Har du några övriga funderingar kring hanteringen av din pool och hur du bäst ska tömma den i ditt område hör av dig till Miljöavdelningen, vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!