Källsortera ditt avlopp

Allt du slänger eller häller ut i toaletten förs via ledningsnätet till reningsverket. Fasta föremål når ofta inte ens så långt, de kan i stället fastna någonstans på ledningsnätet eller i pumpar och orsaka kostsamma driftstopp.

Världstoalettdagen 2015
Foto: Mitt Vatten Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Världstoalettdagen 2015

Kemikalier som spolas ned i avloppet kan ta död på de mikrobiologiska organismer som står för den biologiska reningen i verket. Risken finns även att kemikalierna hamnar i naturen antingen via slam som läggs på åkrarna eller direkt genom utloppen i Östersjön.

Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten. Du kan enkelt hjälpa till genom att följa råden nedan.

Kemikalier

Vanliga kemikalier som vi har i hushållet kan vara bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier och bekämpningsmedel och alla dessa klassas som farligt avfall och ska lämnas in på en miljöstation.

Problemet med många kemikalier är att de är svårnedbrytbara och innehåller miljöfarliga ämnen. När ämnena når reningsverket dödar de mikroorganismerna som står för den biologiska reningen. Ämnena fortsätter sedan genom verket och spolas till slut ut i Östersjön eller hamnar i slammet.

Kvicksilver

Om vi har kvicksilver i hemmet är det ofta i form av en gammal termometer. Kvicksilver är en metall som är flytande i rumstemperatur och går en termometer sönder rinner metallen ut. Spola absolut inte ner kvicksilvret i toaletten! Kvicksilver klassas som farligt avfall och är mycket giftigt. Det kan bland annat påverka det centrala nervsystemet hos människor.

Skulle olyckan vara framme, samla ihop kvicksilvret med hjälp av ett pappersark eller dylikt och lägg det i en glasburk tillsammans med den trasiga termometern. Lämna sedan in burken på en miljöstation. För att undvika olyckor, lämna in alla kvicksilvertermometrar direkt till miljöstationen innan de går sönder.

Mediciner

Överblivna mediciner ska lämnas till apoteket där de sedan förs vidare till särskilda förbränningsanläggningar.

Många mediciner innehåller ämnen som är giftiga för andra organismer och kan orsaka hormonstörningar med mera. Listan kan göras lång. Spola absolut aldrig ner medicin i toaletten!

Fett, oljor

Om du har gamla matoljor över eller oljor från inläggningar etc. bör dessa inte spolas ned i vasken. Samla i stället fettet i en behållare, t.ex. en gammal mjölkkartong eller i en petflaska med hjälp av en tratt/miljötratt. Släng sedan behållaren med fettet bland hushållssoporna. På så sätt skyddar du även dina egna rör. Du kan läsa mer om miljötratten här.

Fett som hamnar bland avloppsvattnet stelnar i ledningarna och orsakar till slut stopp. För att få bort fettet måste det oftast skäras bort, vilket är väldigt kostsamt. Detta är orsaken till varför restauranger och andra livsmedelsverksamheter skall ha fettavskiljare installerad. Fettavskiljaren skall tömmas minst en gång om året.

Fasta föremål

Saker som tops, bindor, tamponger och kondomer kan orsaka väldigt besvärliga stopp i ledningar och pumpar. Skaffa istället en soptunna i badrummet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?