Enskilda avlopp

En del fastigheter i kommunen har inte tillgång till det kommunala avloppsnätet och måste därför ansvara för reningen av den egna fastighetens avloppsvatten.

Illustration på enskilt avlopp.
Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: © Copyright Illustration på enskilt avlopp.

Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Till disk, tvätt, matlagning och toalettbesök används dagligen stora mängder vatten. Att rena avloppsvatten från hushåll är viktigt, bland annat för att förhindra spridning av smittämnen samt att avvärja ett tillskott av gödande näringsämnen till havet, sjöar och vattendrag.

Aktuellt

Informationsträffar har skett områdesvis i Trelleborgs kommun. Nu är det åtgärds- och ansökningsfasen för det enskilda avloppet.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp (PDF-dokument, 2,6 MB)

Facktermer (PDF-dokument, 218 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?