Vissa fastigheter i kommunen har inte tillgång till det kommunala avloppsnätet och måste därför ansvara för reningen av den egna fastighetens avloppsvatten.

Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Till disk, tvätt, matlagning och toalettbesök används dagligen stora mängder vatten. Att rena avloppsvatten från hushåll är viktigt, bland annat för att förhindra spridning av smittämnen samt att avvärja ett tillskott av gödande näringsämnen till havet, sjöar och vattendrag.

Ansökan om enskilt avlopp

För att få anlägga en avloppsanordning där vattentoalett ska anslutas, måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. Ska du anlägga andra avloppsanordningar eller gräva om ett befintligt avlopp, kontakta Trelleborgs kommuns miljöavdelning för att få reda på vad som krävs.

Ansök om enskilt avlopp

Tekniska serviceförvaltningen