Strukturplan som ett stöd i planeringen

Under våren 2020 har kommunen utvärderat olika konsultförslag för utformning av området och lämplig placering av olika funktioner. Resultatet är en strukturbild som illustrerar områdets möjligheter och kvaliteter. Målsättningen är att skapa attraktiva stadsdelar med fem kilometer havskontakt, stråk och mötesplatser – tillgängliga för allmänheten.

Förutom bostäder, mötesplatser, kaféer och restaurangstråk finns möjlighet att bygga ett kallbadhus vid Västra piren, och att skapa ett evenemangsstråk mellan Centralstationen och Utkiken.

Strukturbilden pekar ut viktiga stråk, grönområden och plats för bostäder.

Fotograf: Oskar Anselmsson

Vad är en fysisk strukturplan?

En fysisk strukturplan visar hur ett område är tänkt att utformas när det gäller bland annat vägar, gator och kommunal service som exempelvis skolor samt parker.

Planen är inte juridiskt bindande men en bra vägledning för kommunen i det fortsatta arbetet.

Utställning av strukturbilden

Under sommaren 2020 kan du ta del av strukturbilden för de nya stadsdelarna när Trelleborgs kommun visar upp planerna i en utomhusutställning på Rådhustorget i Trelleborg.

Utställningen innehåller den nya strukturbilden och visionsbilder från tidigare konsultuppdrag. Den lyfter även fram de planeringsprinciper som kommunen utgår från i arbetet med att utveckla nya attraktiva stadsdelar med närhet till både havet och kollektivtrafiken.

Kommunledningsförvaltningen