Rekreation i området

När området utvecklas, från verksamhetsområde till Business center Trelleborg, arbetar kommunen för att värna Dalköpingeån som rinner genom området. Ett blågrönt stråk med naturupplevelser och möjlighet till rekreation ska skapas. Första steget är ett utegym som byggdes under 2020.

Öster om Trelleborg och några hundra meter från Dalabadet finns ett utegym i naturstil.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Utegymmet är byggt i naturstil, av trästockar. Du kan välja mellan olika tyngder. I anslutning till utegymmet finns också en kort slinga att promenera eller springa på.

Kommunledningsförvaltningen