Kontorscafé i Södra Åby

Inom projektet MAMBA har Trelleborgs kommun tillsammans med Södra Åbys hembygdsförening öppnat ett kontorskafé i Byhörnan. Kontorscaféet är öppet för allmänheten varje fredag klockan 8.30-15.00.

Adress: Byahörnan, Åby byavägen 184, 231 97 Klagstorp

Läs mer om Södra Åbys hembygdsförening här.

Inom projektet MAMBA har vi sett över olika mobilitetslösningar utifrån lokala och regionala kontexter.

I Trelleborgs kommun används bil i stor utsträckning för alla transporter – korta som långa. Kommunens utmaningar är inte att transportera sig hit eller härifrån, här finns goda förutsättningar för kollektivtrafik och där det inte finns kollektivtrafik kan invånare på landsbygden beställa Närtrafik (kompletteringstrafik) från Skånetrafiken.

Men hur kan vi möjliggöra för invånare på landsbygden att stanna kvar och arbeta hemifrån, och tillsammans med andra? Jo, kontorscafé på landsbygden!

Ett kontorscafé, ett så kallat co-working space, är en plats där personer från olika organisationer kan arbeta tillsammans. Ett kontorscafé för personer som har möjlighet att arbeta hemifrån, men som inte vill sitta hemma själva. Konceptet finns i olika utföranden, dock vanligtvis inne i städer. Ett kontorscafé på landsbygden kan underlätta vardagspusslet och öka servicen. Ej utnyttjade lokaler skulle kunna utvecklas till mötesplatser, som stärker samhörigheten i samhället och synergier kan uppstå när grannar träffas.

Dagens digitala möjligheter skapar nya förutsättningar för personer att arbeta hemifrån, speciellt om du bor långt ifrån din arbetsplats. Tidigare var det en mycket liten del av invånarna på landsbygden som behövde pendla då personer vanligtvis arbetade nära sitt hem. Det samhälle som vi lever idag har under kort tid förändrats och kräver att desto fler behöver pendla in till städer för att finna arbete.

Det finns många fördelar med att arbeta hemifrån och dagens teknik gör det enklare än någonsin. Att arbeta hemifrån förenklar vardagspusslet för invånare som annars behöver lägga sin tid på att pendla. Genom att arbeta i närheten av sin bostad kan du både utföra ditt arbeta och små vardagssaker till exempel att ta emot paket, hantverkare eller hämta och lämna barnen utan en massa stress.

MAMBA i Trelleborg strävar efter att göra detta möjligt, i ett ”icke-mobilitets”-koncept. Detta skapar nya förutsättningar att leva och bo på landsbygden i Trelleborgs kommun, och som gör det möjligt att inte behöva ta sig härifrån. Södra Åby är en ypperlig plats för detta projekt då ett antal invånare arbetar på annan ort och har möjlighet att arbeta hemifrån.

Kommunledningsförvaltningen