Spökgarn i havet - GhostGuard

Spökgarn är garn (fiskenät) som av olika skäl har förlorats eller lämnats kvar i haven. Spökgarnen utgör ett stort hot för fisk, fågel, marina däggdjur och dykare som antigen trasslar in sig i garnen eller kvävs om de får i sig fragment av garnen.

Garn är vanligtvis tillverkade av mycket svårnedbrytbar plast och de minsta delarna av dess nedbrytningsprodukter, mikroplasterna, misstänks vara farliga för alla delar i havets födokedja. Vidare tynger man ofta ner garnen med blytyngder som hos spökgarn leder till onödigt blyläckage till havsmiljön.

Projektet GhostGuard drivs av Trelleborgs kommun och är finansierat av Region Skånes miljövårdsfond. Tanken med projektet är att genom detta webbverktyg erbjuda ett enkelt och effektivt sätt att hantera information om spökgarn och därmed underlätta arbeten med rensning, samt ge en konkret bild av problemets omfattning.

Rapportera upptäckt av spökgarn

Här finns möjlighet att rapportera in om du har upptäckt ett spökgarn. Det finns två webbverktyg att välja mellan, ett för upptäckt via draggning och ett för upptäckt via nätfiske, dykning, trålning, och så vidare. Använd Chrome som webbläsare för bästa resultat.

Webbverktyg: Spökgarn – Upptäckt spökgarn

Webbverktyg: Spökgarn – Draggningsinsatser

I webbverktygen måste du använda punkt (inte kommatecken), när du skriver in koordinater. Registreringen är totalt anonym, inga personliga uppgifter sparas.

För att omvandla koordinater kan du använda denna länk:
Koordinattransformation

I översiktskarta för spökgarn syns alla inlämnade uppgifter om spökgarn.

Kommunledningsförvaltningen